Donaties

De Stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten is een non-profit organisatie die zich inzet om de zorg aan de cliënt met een chronische ziekte geheel anders in te richten in Suriname. Op weg naar het beoogde doel dienen echter gigantische hordes genomen te worden.

Transmuraal denken en doen, daar staan wij voor. Wij zijn interdisciplinair en multidisciplinair actief. Niet alleen de gezondheidswerker dient uit diens 'comfortzone' te komen, alle actoren in de gezondheidszorg dienen mee te veranderen. Dit kost tijd, geld, training, voorlichting, materiaal en vooral veel begrip en moeite. Innovatie is mogelijk met de nodige ondersteuning in geld, kennis en middelen.

Heeft u interesse in hetgeen wij doen en wenst u de Stichting te ondersteunen? Maak contact, bel gerust!

Telefoon (+ 597) 0212883

Bent u woonachtig in Nederland? Uw financiele ondersteuning zien wij graag tegemoet op het Rabobank rekeningnummer van Stichting Vrienden van de One Stop Shop in Nederland: NL53 RABO 0305 8769 61

Ons postadres in Suriname is;

Stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten
Hk. Waterloostraat / Julianastraat # 105B
Nieuw Nickerie, Nickerie

Suriname, Zuid-Amerika