Nieuw Pand OSS
in Nieuws
Hits: 1319

Op vrijdag 14 Februari 2020 namen wij onze nieuwe vestiging in Nieuw Nickerie officieel in gebruik, het Marthelise Eersel Centrum. Ons nieuwe pand bevindt zich op de hoek van de Julianastraat en de Waterloostraat. De opening geschiedde door de onderdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid, Robert Mohamed namens de minister Antoine Elias en de directeur Cleopatra Jessurun.

Onze algemeen manager, Liesbeth Berggraaf gaf in haar speech aan dat er naar schatting rond de 5000 diabetes patienten in het district Nickerie zijn, waarvan er 2000 reeds gebruik hebben gemaakt van de diensten van de One Stop Shop voor Chronische Ziekten.

In een ruimte in het Surmac gebouw zullen de diabetes educatielessen plaats gaan vinden.