Verklaring van de Diabetes Vereniging Suriname i.v.m. de Dreiging tot Sluiting van de One Stop Shop voor Chronische Ziekten.
in Nieuws
Hits: 1945

Verklaring van de Diabetes Vereniging Suriname (DVS)

i.v.m. de dreiging tot sluiting van de One Stop Shop voor chronische ziekten.
Tot onze grote verbijstering bereikte ons het bericht dat de One Stop Shop (OSS) met onmiddellijke
sluiting wordt bedreigd. Reden: gebrek aan financiële middelen voor de exploitatie ter realisering
van haar doelstelling.

Voor de DVS, die een vereniging van “diabeten voor diabeten” is en ook een educatieve taak
inzake preventie heeft, is dit een onacceptabele ontwikkeling. De zorg in Suriname ondervindt al
jaren uitdagingen, waardoor mensen met vooral een chronische ziekte zich vaak aan hun lot en/of
niet gehoord of begrepen voelen. In de afgelopen acht jaren heeft de OSS dit goed opgevangen.
Vele diabetes mellitus patiënten hebben voor de jaarlijkse screening, voor de voetverzorging en
voor de wondverzorging hun weg naar de OSS gevonden. Door de behandelingen en begeleiding
zijn er vele amputaties voorkomen.

Te midden van de Corona-COVID-19 pandemie, waar gezondheidszorg aan mensen met een
chronische ziekte, m.n. diabetes mellitus (DM), gestagneerd plaatsvindt is, heeft de OSS haar
bestaansrecht zeker bewezen. Het is zeer onverantwoord om deze voorziening te stagneren en/of
sluiten. Zeker meenemende dat onderzoek uitwijst dat de DM problematiek groeit, m.n. onder de
jongeren en onder de beroepsbevolking.

Wij zijn positief ingestemd met het besluit van het Ministerie van Volksgezondheid om de
salarissen voor de komende maanden uit te betalen en naar een hygiënischer werkruimte voor
OSS uit te kijken. Echter denken wij dat dit probleem niet adhoc bekeken en opgelost moet worden.
Wij pleiten voor een duurzame oplossing en zijn beschikbaar om met het Ministerie na te denken.
Immers, wie kan beter dan een diabeet zelf de uitdagingen die de diabeet ondervindt beter
uitdrukken en de behoeften aan zorg en dimensies daarbinnen uitleggen.
Wij doen een dringend beroep op de overheid, m.n. het Ministerie van Volksgezondheid, de
medische wereld, onze leden en sympathisanten, een ieder met een chronische ziekte die binnen
de doelgroep van OSS valt; kortom de hele samenleving om zich uit te spreken voor het voort
bestaan van dit belangrijke specialistisch instituut.

Het DVS bestuur