Ramp Volksgezondheid
in Nieuws
Hits: 1565

DE COVID-19 PANDEMIE trekt een zware wissel op de volksgezondheid. En dat is niet alleen in Suriname zo, maar wereldwijd is te merken dat de aandacht voor de reguliere zorg afneemt omdat alles wat de klok slaat de coronapandemie is.

Echter, in Suriname zijn er factoren die afschalen gelijk voelbaar maken. Zo was de gezondheidszorg of de financiering daarvan al vóór de Covid-19-pandemie een grote zorg. Verder komen in Suriname heel veel niet-overdraagbare aandoeningen voor en is er zelden of nooit oor geweest naar programma's die consequent preventie predikten en is de voorlichting voor dit structurele probleem vaak incidenteel.

Het blijft ook al enige tijd bij lippendienst wanneer gesproken wordt over beleid dat bijvoorbeeld calorierijke en mierzoete consumptie extra belast en het verdiende geld gebruikt voor belangrijke voorzieningen. Denk daarbij aan meer looppaden en voorzieningen waar de bevolking makkelijk terecht kan om na een lange 'zittende' werkdag te bewegen.

Als ook nog meegenomen wordt dat paramedici zoals diëtisten lange tijd niet meegenomen werden bij de basisziektekostenverzekering en de abnormaal dure prijzen voor gezonde voeding is duidelijk dat de gezondheidszorg in dit land met zeer grote economische problemen afstevent op een ramp.

Tekenen van die ramp laten zich al zien. Zo is geen geld beschikbaar voor de One Stop Shop die acht jaar lang heeft voorzien in educatie van diabetes- en hypertensiepatiënten. Daarnaast is het één van de weinige plekken in Suriname waar wonden worden behandeld waardoor dure amputatie-operaties voorkomen kunnen worden.

Deze aandacht wordt niet gegeven bij de huisartsen omdat het tijdrovend en precisiewerk is waarvoor speciale verpleegkundigen en speciale verbruiksartikelen nodig zijn. Het is bijzonder oneerlijk naar de zieke mens toe om haar zorg te ontzeggen en tegelijkertijd op geen enkele manier handvatten aan te reiken om haar ziekte te beheersen en als het even kan voorkomen.

Het niet vrij maken van geld voor dit soort zorg zal maken dat de kosten in de gezondheidszorg op lange termijn alleen maar zullen toenemen en de kwaliteit van leven van de mens met niet-overdraagbare aandoeningen zal afnemen. Wanneer mensen in de bloei van hun leven een aandoening krijgen en daardoor buiten het arbeidsproces belanden is dat ook verlies. Ze kunnen namelijk niet (meer) werken aan de opbouw van het land.

Als amputaties toenemen is dat de directe rekening die de staat gepresenteerd zal krijgen omdat hij niet in staat is gebleken met preventiemaatregelen het ergste te voorkomen. Dan is de ramp in de volksgezondheid pas compleet. Dat moet de staat nooit en te nimmer laten gebeuren.

Bron: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/27/commentaar-ramp-volksgezondheid/