Open Brief, van het Management Team OSS
in Nieuws
Hits: 1619

Ondergetekenden, managers van de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten, voelen ons gesterkt door de vele positieve reacties en de ondersteuning van patiënten, personen en maatschappelijke organisaties. Desondanks is het bedroevend om te merken hoeveel negativiteit er is op onze sociale media en vinden wij het uitermate jammer dat de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, ongefundeerde uitspraken doet en daarmee de verkeerde beeldvorming aanwakkert. Wat wil men nou eigenlijk?

De One Stop Shop is in 2012 opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid met als enige doel om het overheidsbeleid met betrekking tot zorginhoudelijke vernieuwing en organisatorische innovatie voor de NCD's uit te voeren, hetgeen zeer duidelijk, met uitleg, in de nationale begroting van 2017 is opgenomen. De OSS heeft altijd tijdig alle jaarrekeningen naar het ministerie verzonden. Op verzoek heeft minister Ramadhin alle jaarrekeningen vanaf 2015 tot en met 2019 opnieuw toegezonden gekregen.

Alle jaarrekeningen worden gemaakt door een extern administratiekantoor. Onze donoren laten via externe accountantskantoren onze cijfers doorlichten en daaruit blijkt de betrouwbaarheid van onze administratie. Alles is transparant, dat is belangrijk voor buitenlandse donoren, waardoor wij met externe financiering de organisatie draaiende konden houden, ondanks het feit dat de overheid zich lang niet altijd heeft gehouden aan haar betalingsverplichting met betrekking tot de subsidie.

Bij bezoeken heeft de Paho regelmatig haar bewondering uitgesproken voor het werk dat onze medewerkers, op wie wij erg trots zijn, verrichten. Er zijn presentaties gehouden voor DNA, Paho en IDB. Op basis van de prestaties van de OSS heeft het IDB, met betrokkenheid van de Paho, aan Suriname een lening verstrekt van meer dan tien miljoen US dollar om de activiteiten van de OSS uit te doen breiden over de gehele kunstvlakte.

De OSS heeft met behulp van buitenlandse donoren het nieuwe zorgmodel aan de Medische Zending aangeboden om uit te voeren in het binnenland van Suriname. Meer dan 90 procent van de patiënten van de OSS zijn verbonden aan het SZF. Dat het SZF de diensten van de OSS niet via een verzekering vergoed is iets dat speelt tussen het SZF en het ministerie. Het SZF is een overheidsorgaan. Wij hopen op een zakelijke opstelling van de minister.

Gezondheidzorg is een verantwoordelijkheid van de overheid. Als de regering de OSS niet meer wil financieren, dan is dat een regeringsbesluit en respecteren wij dat. Dan stopt onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor de vijfduizend bij de OSS geregistreerde patiënten en dragen wij dat over aan de minister.

We zijn met grote inzet begonnen als burgers van dit land die een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de zorg voor de patiënt met een chronische ziekte en het beperken van onnodig patiënten leed. Dat blijven wij op onze eigen wijze doen, maar zullen niet meedoen met negatieve gedragingen, van politici of anderen, die geen goed doen aan de ontwikkeling van ons mooie land.

Liesbeth Berggraaf (Algemeen manager)
Dennis Caffé (Projectmanager)
Marelva Strijdhaftig (Zorgmanager)
Lucien Kloof (Medisch manager)