Over ons

De Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten is een samenwerking tussen de Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES), en  het Ministerie van Volksgezondheid. Daarbij krijgt zij de ondersteuning van het AZP. Het is een plek waar mensen met diabetes mellitus na verwijzing door de huisarts terecht kunnen voor de jaarlijkse screening.

Het Bestuur

De OSS, kort genoemd, wordt geleid door het bestuur bestaande uit Carlos Durham - Voorzitter, Eric Denner - Secretaris, Johannes Legiman - Penningmeester, de leden Grace Lackin, Astrid Winter en Muriel Gemerts.

Dit bestuur wordt gesteund door een management team en deze laatste wordt op haar beurt door coordinatoren bijgestaan.

Non- Profit Organistatie

De Stichting One Stop Shop is een organisatie die zich inzet om de zorg aan de cliënt met een chronische ziekte anders in te richten in Suriname.

Transmuraal denken, werken en interdisciplinair actief zijn doet grenzen verleggen en samen smelten.

Dit vraagt van gezondheidswerkers om uit hun comfortzone te komen en van actoren om mee te veranderen. Dit kost allemaal tijd, training, voorlichting en materiaal. Ware innovatie is pas mogelijk met volledige ondersteuning in kennis, middelen en geld.

De Stichting One Stop Shop wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, een ware steun, maar nog lang niet voldoende. De groei van de organisatie vraagt om meer.

Denkt u erover na om een bijdrage te willen doen? Maak contact, klik op onderstaande knop of bel ons :

 

Multidisciplinair team van deskundigen

De Stichting One Stop Shop bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen die is samengesteld om mensen met diabetes in een vroeg stadium te begeleiden. Deze bestaat uit een: casemanager, psycholoog, medisch pedicure, maatschappelijk werker, predialyse zuster en arts. 

U kunt bij ons gewoon binnen lopen. U krijgt een brief voor uw huisarts met de vraag om de nodige informatie. Ook uw specialist kan vragen voor screening via de OSS methode. Bij ons ligt het accent voor de patient vooral op het gebied van educatie. Voor het begeleiden van mensen met HIV kan er contact gemaakt worden via de specialist (Center of Excelence) of de huisarts. De screening omvat een uitgebreid gesprek om een en ander in kaart te brengen; een voetonderzoek, een fitheidstest, een psychologische screening en een retinafoto als u nog niet bij een oogarts onder behandeling bent. Alle gegevens worden van advies voorzien, met de cliënt besproken en naar de huisarts gestuurd voor verdere begeleiding. 

De wondkamer is er voor mensen met een diabetische wond. Hier wordt met artsen, assistenten, de podotherapeut, de orthopeed en de revalidatie arts samen gewerkt. In het na-traject wordt in het multidisciplinair overleg de schoenmaker toegevoegd voor eventueel aangepaste schoenen en als verder nodig ook medisch pedicure behandelingen.